Umeå-baserade spelstudion Zordix till börsen

Sponsrad

Zordix AB (publ) genomför under perioden 29 oktober till 13 november 2018 en nyemission samt har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF i oktober 2018. I samband med börsintroduktionen genomförs en ägarspridning av aktierna riktad till allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel i bolagets aktie. Emissionslikviden kommer främst att användas till kommande spelutvecklingsprojekt och en stor satsning på Community inklusive utökad online-teknik och marknadsföring.

Bolaget i korthet
Zordix är ett Umeå-baserat spelutvecklingsbolag som grundades år 2009 av spelveteranen Matti Larsson. Bolaget har uppvisat en stabil tillväxt med lönsamhet redan från start och är på god väg att bli en ledande spelutvecklare och förläggare inom Powersports-spel, en typ av racing-spel.

Zordix befinner sig i rätt stadium för den planerade nyemissionen, vilken möjliggör för bolaget att accelerera sin tillväxt. Detta för att kunna fortsätta utveckling och lansering av nya spel. Bolaget har tidigare använt sig av projektfinansiering för varje speltitel och äger samtliga sina IP:n för PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo 3DS och Nintendo Switch vilket innebär att nya generationer av dessa spel kan utvecklas i egen regi. Det finns även ett avtal med den välkända förläggaren Bigben Interactive.

Avtalet med Bigben Interactive för Nintendo Switch blev ett genombrott för Zordix eftersom vi visade att vi kan producera spel till samtliga stora plattformar inom konsol och PC. Nu kan vi rida på den vågen in i framtiden och samtidigt öka vår egen lönsamhet ytterligare.

Matti Larsson, VD Zordix.

Under våren 2018 har bolaget tecknat avtal med en internationell storförläggare på en ny produktion med garanterade intäkter överstigande 20 MSEK som inkommer löpande under cirka 1,5 års tid.

Vårt senaste avtal om 20 MSEK är mer än fyra gånger större än någon affär vi tidigare gjort. Detta ger oss enorma möjligheter framöver och visar vilken potential Zordix har.

Bolaget får genom nyemissionen en större möjlighet att även utveckla nya spel utan samma beroende av projektfinansiärer och får därigenom möjlighet till större uppsida för varje spel. Nyemissionen innebär en möjlighet att investera i ett tidigt skede i en växande oberoende spelutvecklare på den internationella marknaden.

En fullteckning av Erbjudandet och Överteckningsemissionen inbringar cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Likviden kommer huvudsakligen att användas till anställningar och kommande spelutvecklingsprojekt samt till bolagets satsning på Community inklusive utökad online-teknik och marknadsföring.

6 anledningar att teckna aktier i Zordix AB

  1. Tillväxtresa – Zordix har signerat två stora avtal de senaste åren och förväntas öka omsättningen betydligt 2018-2019. Bolaget arbetar med ett egenfinansierat spel med mycket hög omsättningspotential de kommande 2-3 åren. Det finns också stora möjligheter till ytterligare partnerskap med förläggare med garanterad omsättning om tiotals miljoner kronor. Redan det första halvåret 2018 har bolaget omsatt nästan lika mycket som under hela 2017.
  2. Egna IP-rättigheter – Bolaget äger inarbetade varumärken för spel som hittills har sålts i flera miljoner exemplar och bolaget kan exempelvis använda dessa varumärken fritt till uppföljare för nuvarande samt kommande PC, PlayStation, Xbox och Nintendo-plattformar.
  3. Erfaret team – Zordix har funnits sedan 2009 och drivs av personer med över 20 års erfarenhet från branschen. Nu senast utökade Zordix ledningen med Joakim Eriksson, tidigare Senior Developer på Paradox Interactive. Joakim är nu Head of Production på Zordix.
  4. Låg kostnadsbas – Zordix har, trots ökade intäkter, inte ökat kostnaderna avsevärt. Organisationen är väl inarbetad för att hantera större projekt. Bolaget är också beläget i Umeå där kostnaderna är betydligt lägre än för jämförbara bolag i Stockholmsregionen.
  5. Lönsamt sedan start – Zordix utmärker sig bland mindre spelbolag genom att ha varit lönsamt varje år sedan start. Det första halvåret 2018 har bolaget en rörelsemarginal på hela 22,7%.
  6. Trygg affärsmodell – En kombination av projektfinansierade och egenutvecklade spel ger Zordix såväl trygga intäktsströmmar från förfinansierade projekt som en ökad försäljnings- och lönsamhetspotential genom egenutvecklade spel där bolaget tar större del av uppsidan.

Emissionsvillkor i sammandrag

Teckningstid:
29 okt – 13 nov
Minsta teckningspost:
850 aktier
Teckningskurs:
5,90 SEK per aktie
Lista:
NGM Nordic MTF
Emissionsbelopp:
18 miljoner kronor
Antal nyemitterade aktier:
3 050 848 st

Läs mer på Zordix emissionssida

Teckna direkt via Avanza (inloggning krävs)

Teckna direkt via Nordnet (inloggning krävs)

Teckna via Mangold

Läs Börsvärldens VD-intervju