Uppdaterad ägarbild i Micropos efter nyemission och intern aktiehandel mellan största ägarna

Micropos Medical har precis avslutat och registrerat en nyemission om 11,7 MSEK vilket ökat antalet aktier i bolaget till totalt 113 194 219 stycken. Efter att nyemissionen avslutats har det även skett intern handel mellan tidigare störste aktieägaren Brohuvudet AB och bolagets styrelseordförande Ove Mattsson.

Efter emissionen och handel mellan Ove Mattsson och Brohuvudet AB ser de två största aktieägarnas innehav i Micropos ut enligt följande;

Ove Mattsson, 15 385 938 aktier, vilket motsvarar 13,6% av såväl antal aktier som röster

Brohuvudet AB, 11 000 000 aktier, vilket motsvarar 9,7% av såväl antal aktier som röster

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.