Upphävt handelsstopp i Inhalation Sciences Sweden AB:s aktie – ny tid / Resumed trading in Inhalation Sciences Sweden AB:s share – updated time

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som Inhalation Sciences Sweden AB publicerade i dag den 1 november 2019 klockan 8:59 och 9:32, Komplettering: Inhalation Sciences skickar ut ett PreciseInhale till Asien med ordervärde på 1,5 MSEK, har Spotlight beslutat att handeln i Inhalation Sciences Sweden AB:s aktie ska återupptas idag 1 november 2019 klockan 11:00.

Tidsförändringen beror på tekniska skäl.

Finansinspektionen har informerats.

With reference to the press release published by Inhalation Sciences Sweden AB today November 1st, 2019, at 8:59 and 9:32 CET, Komplettering: Inhalation Sciences skickar ut ett PreciseInhale till Asien med ordervärde på 1,5 MSEK, Spotlight has decided that the trading in the share of Inhalation Sciences Sweden AB shall be resumed today from 11:00 CET.

The change in time is due to technical reasons.

The Swedish Financial Supervisory Authority has been informed.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000

E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com