Upsales inför utdelningspolicy

Styrelsen för Upsales Technology AB (publ) (“Upsales” eller “Bolaget”) har antagit en ny utdelningspolicy.

Styrelsen har beslutat att 50 % av fritt kassaflöde delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning samt kapitalstruktur.

Styrelseordförande Baltsar Sahlin kommenterar:

"Upsales har under det senaste året haft starka kassaflöden samtidigt som den organiska tillväxten fortsatt öka. Ambitionen framåt är att fortsätta accelerera tillväxten, något som vi bedömer att bolaget kan göra med fortsatta positiva kassaflöden. Att kunna erbjuda våra aktieägare kombinationen av organisk tillväxt och direktavkastning är ett kvitto på skalbarheten och effektiviteten i bolagets affärsmodell.”

För mer information vänligen kontakta:

Elin Lundström, CFO Upsales, 08-505 806 00 eller ir@upsales.com

Daniel Wikberg, CEO Upsales, 08-505 806 00 eller ir@upsales.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Upsales Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl 14:34.

Om Upsales Technology AB (publ)

Upsales utvecklar, marknadsför och säljer en molnbaserad mjukvara, SaaS, för CRM, Marketing automation och analys. Genom att integrera försäljning och marknadsföring kan Upsales kunder effektivisera sälj- och marknadsprocesser för att uppnå snabbare tillväxt. Upsales analysverktyg hjälper kunden att få bättre insyn i affären och kan härleda intäkter till specifika marknadsinsatser. Upsales kunder är B2B-företag och den primära målgruppen är små och medelstora företag. 

Upsales Technology AB (publ) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontaktuppgifter: certifiedadviser@penser.se alt: 08-463 80 00