Gigger Group AB (publ) är nu Syncro Group AB (publ)

Beslut från extra bolagsstämma den 8 november 2021 om att Syncro Group AB (publ) ersätter Gigger Group AB (publ) som företagsnamn har godkänts och registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag under nya kortnamnet SYNC beräknas till tisdag 30 november 2021.

Bolagsverket har godkänt och registrerat företagsnamnet Syncro Group AB (publ) som därmed ersätter tidigare företagsnamn Gigger Group AB (publ), i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 8 november 2021.

 

Syncro Group AB (publ) (”Syncro” eller “Bolaget”) kommer att få nytt aktienamn och kortnamn kopplat till Bolagets värdepapper vilket beräknas få effekt från och med tisdag 30 november 2021. Bolagets värdepapper upptagna till handel på Spotlight Stock Market uppdateras från angivet datum med följande uppgifter:

 

Aktie

Värdepappersnamn:   Syncro B

Kortnamn:  SYNC B

ISIN:  SE0014956306 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/SH B

CFI:  ESVUFR (oförändrat)

 

Teckningsoption, serie TO 2

Värdepappersnamn: Syncro TO 2 B

Kortnamn:  SYNC TO 2 B

ISIN:  SE0016831317 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/OPT RTS 20220331

CFI:  RSSXXR (oförändrat)

 

Teckningsoption, serie TO 3

Värdepappersnamn: Syncro TO 3 B

Kortnamn:  SYNC TO 3 B

ISIN:  SE0016831341 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/OPT RTS 20230331

CFI:  RSSXXR (oförändrat)

 

Förvaltare och värdepappersinstitut erhåller information om förändringen via särskilt marknadsmeddelande från Spotlight Stock Market.

 

För mer information:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@syncro.group 

 

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.