Gigger Group AB (publ) är nu Syncro Group AB (publ) Första handelsdag under nya kortnamnet “SYNC” beräknas till tisdag 30 november 2021.

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

#investorrelations #investtalkssyncrogroup #syncrogroup