Paydrive har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Pressmeddelande den 23 november 2021

Paydrive AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 15 december 2021.

Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare inom Insurtech som förmedlar bilförsäkringar till privatkunder och företag där kunden endast betalar för de mil de kör och premieras för säker körning med en lägre premie. Padrives affärsidé är att med teknik kunna erbjuda kunder den mest rättvisa och därigenom mest prisvärda försäkringen, samtidigt som försäkringsgivaren får en minskad risk.

”Med detaljerad kördata från ca 30 miljoner körda mil har vi tagit Paydrive till positionen som Nordens enda Insurtechbolag inom användarbaserad bilförsäkring. Jag välkomnar alla nya aktieägare i Paydrive AB till resan att med Insurtech, på riktigt, kunna fortsätta förändra en bransch, såväl på hemmamarknaden Sverige som på andra marknader i Europa”, säger Carl-Johan Thorsell, VD för Paydrive AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

”Vi är glada att välkomna insuretechbolaget Paydrive till Nordic Growth Market. Paydrives affärsidé är att med sin teknik kunna erbjuda kunderna den mest rättvisa och mest prisvärda försäkringen samtidigt som försäkringsgivaren får en minskad risk. Vi ser fram emot att följa bolaget i dess fortsatta tillväxtresa”, säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market.

Läs mer om Paydrive AB på www.paydrive.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Carl-Johan Thorsell, VD, Paydrive AB, cj.thorsell@paydrive.se