Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2024

Valberedning i MAG Interactive fastställd inför årsstämman 2024.

Stockholm, Sverige – 29 juni 2023 – Per den sista april var den största ägaren i MAG Interactive AB (publ) VD Daniel Hasselberg (genom NMO Invest AB) och de fyra nästföljande var Kaj Nygren (genom Playful Days AB), Avanza Pension, Didner & Gerge Fonder och Swedbank Robur Fonder. 

Valberedning i MAG Interactive AB (publ) inför årsstämman 2024:

Joachim Spetz, representerar Swedbank Robur Fonder
Henrik Sandell, representerar Didner & Gerge Fonder
Kaj Nygren, representerar NMO Invest AB och Playful Days AB 
Johan Persson, representerar sig själv, Fredrik Stenh och Anders Larsson
Adjungerad: Jonas Eriksson, Styrelseordförande i MAG Interactive AB

Årsstämman för 2024 kommer att hållas den 17 januari 2024 i Stockholm.  

Kontaktperson för valberedningen är Kaj Nygren, kaj@maginteractive.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Tove Bengtsson / Communication Lead / +46 (0)72-220 73 22 / tove.bengtsson@maginteractive.se

Om MAG Interactive   
MAG Interactive är en ledande mobilspelsutvecklare som fokuserar på sociala casualspel. Med passionerade, kreativa team och en datadriven affärsmodell, levererar MAG spelupplevelser i världsklass till miljontals spelare världen över. MAG är experter på ordspel och trivia, med en katalog av spel som Quizkampen, Wordzee, Primetime, Word Bubbles, Word Mansion, Tile Mansion, Ruzzle, Word Domination och WordBrain, som totalt har laddats ned över 350 miljoner gånger. MAG har studios i Stockholm och Brighton och noterades 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market med tickern MAGI. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.maginteractive.com