Valberedning i Nordic Paper utsedd

Nordic Papers valberedning ska enligt årsstämmans beslut bestå av en representant från var och en av de fyra aktieägare som kontrollerar det största antalet röster per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och som begär att utse en ledamot i valberedningen.

Nordic Paper meddelar nu att valberedningen har utsetts inför årsstämman 2022. Valberedningen har följande sammansättning:

Andreas Kihlblom, utsedd av Sutriv Holding AB

Patricia Hedelius, utsedd av AMF Fonder AB

Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Ordförande i valberedningen är Andreas Kihlblom.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till: valberedningen@nordic-paper.com eller med brev till: Nordic Paper Holding AB, Att: Valberedningen, Tullhusgatan 1B, 652 26 Karlstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Head of IR and Strategy
Tel: 073 057 38 01
E-post:
henrik.essen@nordic-paper.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 23 september 2021 kl. 17.15 CET.

Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent, som tillverkat högkvalitativt papper sedan 1800-talet. Vi är en ledande leverantör av kraftpapper och naturligt fettresistent livsmedelspapper. Våra produkter är baserade på förnyelsebara skogsråvara från lokala skogar. Från våra fyra skandinaviska pappersbruk levererar vi till kunder i över 70 länder. Nordic Paper hade 2020 intäkter om cirka MSEK 2 900, cirka 630 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.nordic-paper.se