Valberedning utsedd i Ectin Research AB

Ectin Research AB meddelar idag att Bolaget i enlighet med extra bolagsstämmans beslut den 15 april 2021 har utsett en valberedning inför årsstämman 2022.

Enligt instruktionen för valberedningens komposition skall den bestå av bolagets två största ägare av A-aktier samt bolagets två största ägare av B-aktier. Den största ägaren av A-aktier skall ha rätt utse valberedningens ordförande.

Som representanter för Bolagets två största A-aktieägare har Hans Ivarsson och Peter Falk utsetts. Hans Ivarsson skall vara valberedningens ordförande.

Som representanter för Bolagets två största B-aktieägarna har Åke Andersson och Per Nilsson utsetts.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, Styrelsens ordförande

Mob: +46 70 645 08 75

Email: fredrik.sjovall@ectinresearch.com

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.