Valberedningen föreslår Loris Barisa till ny styrelseledamot i Karnov Group AB (publ)

Valberedningen i Karnov Group AB (publ) föreslår att Loris Barisa, Wealth Manager på Coeli och tidigare ledande befattningshavare på Thomson Reuters, ska nyväljas som styrelseledamot vid årsstämman den 5 maj 2021. Loris Barisa föreslås efterträda Mark Redwood som har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen ett oförändrat antal styrelseledamöter. Övriga förslag från valberedningen och valberedningens motiverande yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.  

Karnov Groups valberedning inför årsstämman 2021 består av Magnus Mandersson, styrelseordförande i Karnov Group, samt representanter från stora aktieägare: Michael Oliveros, ordförande i valberedningen (M&G Investments), Thomas Ehlin (Fjärde AP-fonden) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur).

För ytterligare upplysningar:
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta valberedningen genom Erik Berggren, per telefon +45 52 19 65 52 eller e-post erik.berggren@karnovgroup.com.

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 11:00 CET den 8 februari 2021.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.