Valberedningen föreslår Loris Barisa till ny styrelseledamot i Karnov Group AB (publ)

Valberedningen i Karnov Group AB (publ) föreslår att Loris Barisa, Wealth Manager på Coeli...