Västra Götalandsregionens Flyktingmedicinska mottagning, i samarbete med Göteborgs stad når 85 % av alla nyanlända med hälsoinsats