Venue Retail genomför aviserad företrädesemission på knappt 95 miljoner kronor

Venue Retail har beslutat att genomföra en nyemission på 94,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 6,5 miljoner kronor, vilket är i linje med vad bolaget kommunicerade den 16 juli. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och garantiåtaganden om totalt 73,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen är således säkerställd till 77,8 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 11:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna elva nya aktier till teckningskursen 10 öre per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 20 oktober och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 21 oktober. Teckningstiden löper från 27 oktober till 10 november och handel med teckningsrätter sker den 27 oktober till 6 november.

Nyemissionen genomförs i syfte att, efter genomförd företagsrekonstruktion, varuförsörja bolaget, ställa om butiksnätet, utveckla bolagets digitala butiker, betala bolagets ackordsborgenärer och delbetala lån och krediter.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire