Vetenskapsrådet beviljar anslag till forskningsprojekt med Diagonal Bio AB som medsökande

Idag, den 5 november, meddelar Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) att Vetenskapsrådet har beviljat ett anslag om 4,2 MSEK till ett forskningsprojekt där Diagonal Bio AB är medsökande. Konsortiet leds av Professor Börje Sellergren vid Malmö Universitet och består i övrigt av en rad starka kliniska och pre-kliniska forskargrupper från Lunds, Linköpings och Malmö Universitet. Projektets mål är att studera och utveckla syntetiska virus-receptorer – så kallade rSAMs – som bland annat kan utgöra grunden för framtida, ultra-känsliga diagnostikmetoder.

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Ett utdrag ur Vetenenskapsrådets motivering lyder (översatt från engelska): “Kombinationen av ett starkt forskningskonsortium, mycket relevant forskningsfråga och nya, innovativa tillvägagångssätt gör detta till en utmärkt ansökan.”

Mer information on beviljandet finns här: https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-medicin-och-halsa.html

Diagonal Bio AB´s VD Jack Egelund Madsen kommenterar:
”Vi är glada och stolta över att medverka i Professor Sellergrens rSAMs-projekt och ser fram emot att bidra till och dra nytta av synergin inom detta starka konsortium.”

För mer information om Diagonal Bio AB, vänligen kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.