VOLKSWAGEN: PLANERAR NOTERA TRATON I STHLM OCH FRANKFURT

(Tillägg: flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Volkswagen planerar att börsnotera bolagets lastbilsenhet Traton, där bland annat Scania och MAN inryms, i både Stockholm och Frankfurt. Noteringen förväntas vara slutförd innan “sommarledigheten”, beroende av marknadsförhållanden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Noteringen väntas bestå av existerande aktier som ägs av VW, som kommer att kvarstå som majoritetsägare.

“Givet Tratons starka kapitalstruktur och förmåga att generera kassaflöden finns det inga planer på en nyemission i samband med börsnoteringen”, heter det.

Det var i mitten av maj som Volkswagen meddelade att planerna på en börsnotering av Traton skulle återupptas, efter att dessa hade avbrutits så sent som i mars månad. Under förra veckan rapporterade sedan Reuters att planerna kunde offentliggöras under denna vecka. Uppgifter till nyhetsbyrån gjorde då samtidigt gällande att VW komma att släppa mellan 10-15 procent av innehavet. Värderingen skulle enligt uppgifterna uppgå till 15 miljarder euro. Förra sommaren pratade Volkswagen om att bolaget ville få in 6 miljarder euro för cirka 25 procent av bolaget, påminde Reuters vid tillfället.

Under 2018 sålde Traton 233.000 fordon vilket var en uppgång med 14 procent i jämförelse med föregående år. Intäkterna ökade med 6 procent till 25,9 miljarder euro och det justerade rörelseresultatet steg med 13 procent till 1,65 miljarder euro.

Bland de banker som är involverade i noteringen finns bland annat SEB.