Waxy offentliggör prospekt för obligationslån med låneram om högst 50 000 000 SEK