Wntresearch fastställer teckningskursen för teckningsoptionerna 2020/21 till 0,81 kronor per aktie

Wntresearch har fastställt lösenpriset för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 till 0,81 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optionerna är en del av bolagets genomförda företrädesemission under andra kvartalet 2020.

Perioden för att utnyttja optionerna är 8-19 februari.

Den totala emissionsvolymen är 12 685 611 optioner. Det betyder att om de utnyttjas fullt ut tillför det bolaget cirka 10,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire