Wyld Networks får första ordern från IMAE på Wyld Connect satellit-IoT-moduler

IMAE har lagt sin första order, värd 300 000 SEK, hos Wyld för leverans av Wyld Connect IoT-moduler. Wyld Networks ingick ett partnerskap i början av maj 2022 med IMAE i syfte att kombinera sin Wyld IoT sensor-till-satellit-teknik med IMAEs vindturbinteknik i kraftsektorn i Brasilien. Wyld Connect kommer att möjliggöra datainsamling och kontroll av alla vindturbiner som saknar landbaserad uppkoppling.

“Vi är mycket glada över att stötta IMAE med satellit-baserad IoT-uppkoppling för deras nästa generations vindturbinteknik”, säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. ”Vi jobbar nära IMAE och ser fram emot en långsiktig och ömsesidigt fruktsam affärsrelation när IMAE verkställer sin ambitiösa plan att leverera vindenergi över hela Brasilien.”

2019 rankande Brasilien på sjunde plats på Global Wind Energy Council’s (GWEC) globala lista med 19 GW installerad vindkraftskapacitet. Vind är för närvarande landets näst största kraftkälla och står för 10 procent av energiproduktionsmixen. Den brasilianska branschorganisationen för vindkraft, ABEEólica, bedömer att Brasilien kommer att ha minst 30 GW installerad vindkraftskapacitet 2024.

För mer information, vänligen kontakta

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com

Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com