XMReality AB:s VD, Jörgen Remmelg har deltagit i VD-intervju med Erik Penser Bank

Jörgen Remmelg, VD på XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har i samband med Bolagets pågående företrädesemission intervjuats av Erik Penser Bank. Jörgen Remmelg berättar om Bolagets förbättrade produkt och övergripande finansiella mål.

Tidigare i år lanserade Bolaget en ny uppdaterad version av Bolagets AR-produkt med ytterligare produktfunktioner som möjliggör för bland annat schemaläggning av gruppsamtal samt att man nu kan vara upp till 20 personer i ett samtal. De nya produktfunktionerna har redan genererat uppföljningsorders från Bolagets befintliga kunder, vilket skapar goda förutsättningar att nå Bolagets kommunicerade finansiella mål om att i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, en ARR om 75 MSEK 2025 med en tillhörande EBITDA på 15 procent.

Bolaget genomför nu en företrädesemission av units om initialt cirka 20,3 MSEK där tecknare erhåller vederlagsfria teckningsoptioner med teckningsperiod i maj 2023. I samband med företrädesemissionen kommunicerade Bolaget att styrelsen i Bolaget har beslutat att genomföra en riktad emission till externa investerare om totalt cirka 5,9 MSEK samt om upptagande av långfristigt banklån om 5 MSEK.

Emissionslikviden kommer användas till fortsatta marknadsföringsinsatser till befintliga och nya kunder både i Europa och USA samt till att fortsätta utveckla produkten med ytterligare funktioner.

Länk till VD-intervju hos Erik Penser Bank, https://youtu.be/4Fp48N-mco4

Rådgivare
XMReality har anlitat Erik Penser Bank AB och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

For more information, please contact:
Jörgen Remmelg, CEO XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet – Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se