Ytterligare genombrott för PolarCool AB (publ), engelsk Premier League-klubb börjar använda PolarCap®

Engelska fotbollslaget Leeds United har ingått ett utvärderingsavtal med PolarCool AB (publ) om användning av PolarCap® System. Avtalet innebär ett spännande genombrott för PolarCool i ett nytt land och ny marknad. Engelska Premier League är utan tvekan den mest erkända sportligan i världen och avtalet ger en god möjlighet för företagets expansion till nya marknader.

Leeds United kommer att använda PolarCap®-systemet under en inledande period från 1 januari till 31 maj med målet att därefter teckna ett kommersiellt avtal. PolarCool har etablerat kontakt med Rishi Dhand och Robert Price, Leeds United Club Doctor respektive Head of Medical Services. Båda dessa utvärderade den vetenskapliga bakgrunden och den kliniska evidensen gällande PolarCap® System.

PolarCools vd Erik Andersson kommenterar:

– Bolagets första avtal i Premier League är onekligen ytterligare en viktig milstolpe för PolarCool. Vår förhoppning är att detta ska starta ett liknande uppsving på denna marknad som skedde i fransk rugby tidigare i höst. Uppmärksamheten kring huvudskador inom fotboll har ökat efter UEFA:s kampanj om hjärnskakning, och problemet aktualiserades även under Euro 2020 i somras.

Avtalet är ett resultat av PolarCools bredare marknadsföringsstrategi och fokus på stora marknader som Storbritannien. Kontakten med Leeds har skett genom Jamie Bache, företagets representant för Storbritannien. Jamie är en före detta elitrugbyspelare från Storbritannien och har tidigare varit Sports Marketing Account Manager för Umbro varför hans kontaktnät är stort inom brittisk fotboll.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2021.

För mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.