Zenergy publicerar nyhetsbrev med uppdatering om LEAN-implementeringen i bolagets fabrik

Zenergy meddelar att bolagets nyhetsbrev för maj månad nu har publicerats. Denna utgåva inkluderar information om den aktuella nyemissionen samt bolagets framsteg med implementeringen av LEAN i fabriken i Skillingaryd. Dessutom uppmärksammas att ett examensarbete vid Jönköpings Tekniska Högskola om LEAN-implementeringen utsetts till årets bästa examensarbete av Smålands produktivitetsförening.

För att läsa nyhetsbrevet, och prenumerera på kommande utgåvor, gå in på
http://bit.ly/zenergymaj

För mer information kontakta:
Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ) , 0707 – 61 81 33 , olle.magnusson@zenergy.se

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 361 213 40, info@zenergy.se, www.zenergy.se