ABB och CORYS tecknar samförståndsavtal om digitalt samarbete

De båda företagen ingår ett strategiskt avtal om att vidareutveckla digital tvillingmodellering och simuleringsteknik för energi- och processindustrier.

Avtalet avser ett strategiskt samarbete mellan ABB och CORYS, där båda företagen ska leverera avancerad digital tvillingteknik för att minska kapital- och driftkostnaderna och reducera risken för kunderna.

Genom att utnyttja ABB Ability™ 800xA Simulator levererar ABB kompletta digitala kopior av en anläggnings styrsystem. Tillsammans med CORYS dynamiska högklassiga processmodelleringssimulator Indiss Plus® får kunderna en komplett digital tvillinglösning som har stöd för utbildning och där operatörerna kan validera och testa styrstrategier och produktionsprocesser liksom hantera ändringar under driftlivscykeln.

Den digitala lösningen förväntas sammantaget minska investeringarna i nyetableringsprojekt genom att förbättra kvaliteten på styrtillämpningarna, minska antalet sistaminuten-ändringar, utbilda operatörerna samt minska antalet driftsättnings- och starttimmar.

Colin Ward, Chemicals and Refining SVP på ABB Energy Industries, säger: ”I dagens ekonomi undersöker våra kunder inom olja, gas och kemikalier alla sätt att maximera avkastningen på investerat kapital i driften. Digital tvillingmodellering och simulering ger större trygghet när man ska genomföra olika projekt – minska kostnaderna, hålla tidplanen och minimera risken – och det hjälper operatörerna att identifiera och förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns i en resurs hela livscykel.”

Detta kan också användas på befintliga industrianläggningar. Operatörerna kan utnyttja ABB CORYS digitala tvillingpaket till att bygga intelligenta modeller och köra olika scenarier för att öka prestanda för anläggningsdriften. Detta innefattar förbättring av anläggningens effektivitet och tillgänglighet liksom genomgång och hantering av utrustning och tillgångar på anläggningen, så att underhållsteamen kan bygga upp ett effektivt villkorsbaserat underhållsprogram.  

Charles Rosmorduc, vd för CORYS, säger: ”Vi är stolta över att ingå detta strategiska partnerskap om att utveckla och integrera CORYS produkter med ABB så att våra gemensamma kunder kan förbättra säkerheten och driftseffektiviteten.”

I och med det globala ramverket formaliseras en framgångsrik affärsrelation mellan de båda företagen.

CORYS är ett franskt simuleringsföretag och en etablerad ledare inom replikering av dynamiska simulatorer och har levererat över 3 700 simulatorer över hela världen. Företaget har tillhandahållit utbildnings- och maskinsimulatorer i över 30 år till branscher som transport, energi, olja och gas samt kemikalieindustrin med hjälp av modelleringsverktyg i konstruktionsklass, virtuella miljöer och kontrollrumskopior och/eller emuleringar. 

ABB Energy Industries möjliggör säkra, smarta och hållbara projekt och drift åt företag inom sektorerna olja, gas, kemikalier, biovetenskap, kraftproduktion och vatten.  Vi driver fram integrerade lösningar som automatiserar, digitaliserar och elektrifierar industrin. Vi kopplar samman våra medarbetare och teknik för att hjälpa kunderna att anpassa sig och bli framgångsrika. Med över 50 års domänexpertis fortsätter vi att vara innovativa och omdana traditionella strategier inom energisektorn med våra tekniker som är utformade att förbättra den operativa effektivitetensamt minska riskerna, energiförbrukningen och avfallshanteringen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com