Oscar Properties säkrar finansieringen av förvärvet av Valerum

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, enligt plan, erhållit finansiering för förvärvet av Valerum om 1,4 miljarder kronor (”Förvärvet”) från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”). Bolaget har erhållit kreditlöften från banker samt, via dotterbolaget Valerum AB emitterat en säkerställd obligation om 710 miljoner kronor och ingått garantiavtal och emottagit teckningsförbindelser uppgående till ca 80% av den pågående företrädesemissionen. Därmed är all finansiering för Förvärvet säkrad inför tillträde som sker efter att emissionen är genomförd.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 2 december 2020 kl. 16:10 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.