Oscar Properties förvärvar fyra fastigheter i Köping

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har idag tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Köping med inslag av bostäder från Sterner Stenhus Holding AB. Förvärven finansieras genom en riktad emission om 15 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Driftnettot uppgår till cirka 7,8 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor.

De fyra fastigheterna är belägna i centrala Köping och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 14 000 kvadratmeter. Oscar Properties förväntas att tillträda fastigheterna i slutet av andra kvartalet 2021 från säljaren Sterner Stenhus Holding AB.

”Affären med Sterner Stenhus Holding är ytterligare ett steg i den nya inriktning för bolaget som vi tidigare kommunicerat, att säkerställa stabila kassaflöden genom att kombinera fastighetsförvaltning med projektutveckling”, kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

 

För frågor, vänligen kontakta

Alexandra Barganowski, 072-083 27 50,

press@oscarproperties.se

 

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 08.30 CET.