Oscar Properties förvärvar tre kommersiella fastigheter

Oscar Properties Holding AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg, Trollhättan och Nyköping. Förvärven är villkorade av finansiering och finansieras delvis genom en riktad emission om 19,25 miljoner kronor. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 77 miljoner kronor. Fastigheternas gemensamma årliga driftnetto uppgår till cirka 4,6 miljoner kronor och den genomsnittliga avtalstiden är 13 år.

Tillträde sker under tredje kvartalet 2021. Förvärven finansieras delvis genom en riktad emission om 19,25 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet.

”Som ett ytterligare steg på vår resa mot långsiktigt fastighetsägande förvärvar vi tre fina fastigheter med långa avtal och stabila hyresgäster.”, säger Oscar Engelbert VD Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta

Alexandra Barganowski, 072-083 27 50,

press@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl 13.30 CET.