Abelco Investment Group AB (publ) investerar i norska Green Ideas AS inför börsnotering

  • Green Ideas specialiserar sig inom teknologi- och tjänsteleveranser inom miljömässiga ekosystem.
  • Green Ideas har utvecklat lösningar för både privat- och företagsmarknad samt för offentliga miljöer.
  • Green Ideas har genom helägt dotterbolag i Turkiet erhållit uppdrag i form av pilotprojekt på kommunal nivå.
  • Green Ideas avser börsnoteras inom 12 månader på svensk marknadsplats.
  • Investeringsavtalet ger Abelco rätt att teckna upp till ca 24% av röster och kapital i Green Ideas.
  • Köpeskillingen om ca 2,1 mkr erläggs delvis kontant och delvis genom nyemitterade aktier i Abelco.

Green Ideas AS (www.greenideas.no) är verksamt inom miljöområdet generellt med specifika produkter och tjänster inom s.k. waste management. Bolaget har genom helägt dotterbolag i Turkiet erhållit pilotprojekt från turkisk kommunalt sektor vilket förväntas sjösättas med full kraft under 2018. Ytterligare geografisk expansion inom EU står för dörren, varvid bolaget ämnar ansöka om börsnotering inom 12 månader på lämplig marknadsplats i Sverige.

I linje med sådana börsplaner startar Green Ideas en nytt holdingbolag i Sverige, vari samtliga aktieägare samlas.

”Vi befinner oss i en spännande fas i Green Ideas utveckling och är fullt fokuserade på att säkerställa både pilotprojekt i Turkiet såväl som vår befintliga expansionsplan. I Abelco får vi en strategiskt viktig partner och tillsammans får vi en stor potential i att genomföra vår noteringsprocess på bästa sätt. säger Geir Langeland, VD Green Ideas AS.

Abelcos investering i Green Ideas

Abelco kommer att investera ca 500 tkr kontant i Green Ideas nya holdingbolag i Sverige samt ytterligare ca 1,6 mkr, via riktad nyemission i Abelco, såsom betalning för visst antal existerande aktier i Green Ideas. Totalt uppgår investeringen till ca 2,1 mkr, motsvarande ca 24% av kapital och röster, vilket därmed erläggs delvis kontant och delvis genom riktad nyemission av nya aktier i Abelco.

Prissättningen för de nya aktierna i Abelco kommer motsvara en kurs om 25% högre än volymvägt snittpris (”VWAP”) under senaste tio (10) handelsdagarna, föregående datum för detta offentliggörande. VWAP under perioden 28 mars – 12 april uppräknat med 25% motsvarar en emissionskurs om 0,15 kr/aktie.

”Vi har följt Green Ideas sedan en tid och imponeras över bolagets förmåga att ta sig an en positionering i en tydlig framtidsbransch, med såväl egna produkter och lösningar i tillägg till i samarbete med andra större aktörer i branschen. Marknaden för s.k. waste management bedöms få en fortsatt stark tillväxt och Green Ideas erbjuder lösningar för en global marknad. Vi är glada att Green Ideas beslutat att anlita Abelco som stöd i deras process mot börsnotering inom en snar framtid.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Geir Langeland, VD Green Ideas AS

E-post: geir.langeland@greenideas.no

Telefon: +47 934 80 044

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2018.