Abelco Investment Group AB (publ) investerar i Zoomability Int AB (publ) inför notering

Abelco Investment Group AB (publ) tecknar sig för drygt 10% av aktierna i Zoomability Int AB (publ) inför planerad ägarspridning och notering av bolagets aktie under första kvartalet 2018.

Zoomability Int AB (publ) utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon med terrängkörningskapacitet, vilket rönt uppmärksamhet bland annat i USA. Produkten inriktar sig främst mot personer som på grund av skador eller sjukdom inte kan ta sig fram i natur och terräng. Se bolagets hemsida för mer information: www.zoomability.com

Zoomability genomför nu en nyemission som skall inbringa 3 600 000 kr, varav Abelco tecknar sig för 1 000 000 kr. Abelco kommer efter emissionen äga 2 000 000 aktier i Zoomability, vilket motsvarar ca 10,7% efter fulltecknad nyemission. Zoomability avser, som bolaget tidigare kommunicerat, ansöka om notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats inom kort.

”Vi har följt Zoomability under en tid och tycker att bolaget har en intressant produkt som redan fått fotfäste och kunder i spännande marknader, såsom i USA. Vi ser fram emot bolagets kommande ägarspridning och noteringsprocess. Ur Abelcos perspektiv är detta ett exempel på vårt fokus gentemot s.k. pre-IPO-investeringar, ett investeringsområde vilket vi har för avsikt att öka transaktionstakten inom.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017, kl 16:00 CET.