Dignitana offentliggör prospekt

Lund 6 december 2017 – Prospektet avseende företrädesemission i Dignitana har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se

Styrelsen för Dignitana AB beslutade den 1 november att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsbeslutet godkändes vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Prospektet avseende emissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Dignitanas hemsida, www.dignitana.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Emissionen i sammandrag  

  • Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 december 2017.
  • Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie.
  • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 december 2017.
  • Teckning i emissionen ska ske under perioden 8 – 22 december 2017.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 42,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North under perioden 8 – 20 december 2017.
  • Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras omkring den 29 december 2017.

Bolagspresentation

Med anledning av företrädesemissionen kommer Dignitanas blivande VD, William Cronin att presentera bolaget och dess verksamhet. Presentationen kommer att hållas den 19 december kl 18:00 hos Erik Penser Bank i Stockholm. Anmälan skickas till seminarium@penser.se

Rådgivare och konsulter 
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Dignitana i samband med nyemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Om Dignitana AB (publ)

Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkylningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Om skalpkylningssystemet DigniCap® 
Dignitanas huvudprodukt – DigniCap® – är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Semmy Rülf
Styrelseordförande, Dignitana AB (publ)

Telefon : 0 709-312730
E-post semmy.rulf@dignitana.se