Abelco Investment Group AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Information om berörda instrument:

Listningsnamn:                                      Abelco Investment Group BTA (BTA171129)

ISIN-nummer:                                        SE0010625723

Sista handelsdag:                                  2018-02-08

Stoppdag/omvandling sker:              2018-02-12

De nya aktierna finns på VP-konto: 2018-02-14

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018, kl 08:00 CET. 

Abelco Investment Group-img

Abelco Investment Group AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Information om berörda instrument:

Listningsnamn:                                      Abelco Investment Group BTA (BTA171129)

ISIN-nummer:                                        SE0010625723

Sista handelsdag:                                  2018-02-08

Stoppdag/omvandling sker:              2018-02-12

De nya aktierna finns på VP-konto: 2018-02-14

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018, kl 08:00 CET. 

Abelco Investment Group-img