Inbjudan till presentation av Handicares Bokslutskommuniké 2017

Klockan 10.00 samma dag håller bolaget en telefonkonferens där VD och koncernchef Asbjørn Eskild presenterar rapporten tillsammans med CFO Stephan Révay. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen sker på engelska. Bokslutskommunikén samt presentation kommer finnas tillgängliga på www.handicaregroup.com/investerare. Efter avslutat konferenssamtal kommer det finnas en inspelning på bolagets hemsida. För att deltaga i konferensen, vänligen registrera er på nedanstående länk där ni också erhåller telefonnummer att ringa in på.

http://emea.directeventreg.com/registration/2894038

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, Investor Relations Telefon: +46 723 747 487

E-post: boel.sundvall@handicare.com

 

 

 

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Kista och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, se www.handicaregroup.com.

Handicare Group AB-img