Omvandling BTA

Sista dag för handel i BTA:                     2018-02-08

Stoppdag hos Euroclear:                        2018-02-12

BTA växlade till aktier:                            2018-02-14

————————————————————–

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator-img