Abelco Investment Group ABs (publ) styrelse utser Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Sven Hattenhauer till ny VD och koncernchef efter
Henrik Sundewall som återgår till rollen som styrelseledamot med noterings- och investeringsfrågor som fokus.

Sven Hattenhauer tillträder rollen 1 september 2018.

Abelco Investment Group AB (publ) har sedan 2017 transformerats och renodlats till det investeringsbolag det är idag. Bolaget har en tydlig strategi: Investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

”Det är med stor tillförsikt jag accepterat styrelsens erbjudande om att tillträda som VD för Abelco och jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till bolagets nästa steg i sin utveckling som investeringsbolag enligt gällande strategi.” säger Sven Hattenhauer, tillträdande VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ).

Sven Hattenhauer har gedigen entreprenörsbakgrund och har utvecklat startupbolag till framgångsrik exit. Detta har skett i olika befattningar som försäljningschef, VD och organisationskonsult med fokus på att förbättra lönsamhet och arbets-processer.

”Henrik Sundewall har genomfört transformeringen av Abelco på ett förtjänstfullt sätt. Nästa fas i bolagets utveckling står nu för dörren, i vilken en förnyad operativ kraft i form av Sven Hattenhauer blir helt rätt. Vi välkomnar Sven Hattenhauer i sin nya roll som VD och koncernchef för Abelco och vi kommer att stödja den fortsatta förändringsprocess som Abelco står inför med full kraft.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande för Abelco Investment Group AB (publ).

Abelco har under senare tid förtydligat sin inriktning vilket gör att endast bolag och övriga innehav som passar in i denna strategi blir föremål för framtida fokusering.

”Förändring innebär nya möjligheter och nu är Abelcokoncernen redo för nästa steg, vari ett ledningsskifte är en naturlig utveckling av vår gemensamt skapade strategi. Jag önskar Sven all lycka i sin nya roll som VD, och jag ser fram emot att förverkliga de noteringsmöjligheter vi tillsammans skapat, vari mitt engagemang och projektledarskap kommer vara tydligt.” säger Henrik Sundewall, avgående VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, avgående VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Sven Hattenhauer, tillträdande VD Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)72 303 71 00

E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Kenneth Arnström, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon: +46(0)70 092 95 55

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018.