Recipharm genomför apportemission för att slutföra förvärvet av Nitin Lifesciences Limited

Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om apportemission av 558 261 aktier av serie B i Bolaget. Aktierna har tecknats av familjen Sobti och betalning för de tecknade aktierna utgörs av aktier i Nitin Lifesciences Limited enligt vad som framgår av Recipharms pressmeddelande av den 2 januari 2018, då förvärvet offentliggjordes. I samband med nyemissionen har familjen Sobti åtagit sig att inte sälja sina aktier i Recipharm under en lock-up period om 12 månader. Köpeskillingen för de nu förvärvade aktierna, vilka motsvarar cirka 6 % av det sammanlagda antalet aktier i Nitin Lifesciences Limited, uppgår till 600 miljoner INR (cirka 76,5 miljoner kronor1). Genom slutförandet av detta förvärv är Recipharm ägare till samtliga aktier i Nitin Lifesciences Limited.

[1] Växelkurs 1 INR = 0,12754 kronor 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10, ir@recipharm.com

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com