Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (”Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier som Eurocine genomförde under oktober 2022.

Den företrädesemission av aktier som Eurocine genomförde under oktober 2022 har nu registrerats på Bolagsverket. Med anledning av företrädesemissionen har Flerie, genom teckning av aktier, passerat flaggningsgränsen om 25 procent av röster och kapital i Bolaget.

Fleries ägande uppgick före företrädesemissionen till 2 800 000 aktier, vilket motsvarade cirka 16,1 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Fleries innehav till totalt 7 980 000 aktier, vilket motsvarar cirka 28,71 procent av röster och kapital i Eurocine.

Flerie är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm. Flaggningsmeddelandet publiceras då Fleries innehav i Eurocine har överstigit 25 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.