Styrelseledamot och VD tecknar i Eurocine Vaccines pågående företrädesemission

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) meddelar idag att bolagets VD, Hans Arwidsson, och styrelseledamot Pär Thuresson, har tecknat respektive pro-rata-andel av units i företrädesemissionen som pågår till och med den 23 januari 2024.

Hans och Pär har tecknat enligt följande:

  • Hans Arwidsson:
    33 867 units, motsvarande 880 542 aktier och 880 542 teckningsoptioner
  • Pär Thuresson:
    32 484 units, motsvarande 844 584 aktier och 844 584 teckningsoptioner

Mer information om den pågående företrädesemissionen finns i memorandumet. Memorandum och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida under sidan Investors samt Nordic Issuings hemsida.

I samband med den pågående företrädesemissionen gästade Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson Småbolagspodden för att berätta mer om bolagets senaste strategiska förändring och utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Följ länken för att lyssna på hela avsnittet:

Eurocine Vaccines i Småbolagspodden

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.