Eurocine Vaccines gästar Småbolagspodden

I samband med den pågående företrädesemission så gästade Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson Småbolagspodden för att berätta mer om bolagets senaste strategiska förändring och utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

I Småbolagspodden får du chansen att lära känna svenska småbolag och som lyssnare får du ett ansikte, eller snarare en röst, på de svenska småbolag som vill växa och skapa värde.

Just nu är Eurocine Vaccines aktuella med en företrädesemission för att påskynda utvecklingen av bolagets HSV-2-vaccinkandidat. Framöver kommer prekliniska studier inom mRNA-inriktningen att inledas som kommer att bygga vidare på lovande prekliniska resultat och fördjupa bolagets förståelse för immunsvarets potential att kontrollera HSV-2-infektion.

Följ länken för att lyssna på hela avsnittet:

Eurocine Vaccines i Småbolagspodden

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.