Eurocine Vaccines AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 18 oktober 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 8 november 2022 och stoppdag är den 10 november 2022.  

Under perioden 4 oktober 2022 – 18 oktober 2022 genomförde Eurocine en företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades 10 421 943 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 8 november 2022 och stoppdag är den 10 november 2022. Aktierna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 14 november 2022.

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Eurocine till 27 791 848 aktier. Aktiekapitalet uppgår efter registreringen till cirka 6 947 965,62 SEK.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 – 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

Kontakt:
Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 
+46 70 634 0171

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.