Recipharm genomför apportemission för att slutföra förvärvet av Nitin Lifesciences Limited

Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om apportemission av...