AcuCort får patent beviljat med 1 349 dagars förlängt skydd i USA

Det amerikanska patentet med nummer 9,925,139, B2 beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Den patentskyddade uppfinningen beskriver och omfattar glukokortikoider generellt vilket innebär att skyddet mot konkurrens blir bredare än den specifika kompositionen av bolagets läkemedelsprodukt, Dexa ODF som är en snabblöslig film att lägga på tungan. Uppfinningen har tidigare resulterat i att AcuCort fått patent beviljat i 30 länder.

I enlighet med amerikansk patentlagstiftning, då patentverket har orsakat ett försenat godkännande, har USPTO förlängt patentets löptid och patentskyddet är därmed utökat till att gälla fram till 2028 – 01 – 01.

– Mer än en miljard människor i världen uppskattas lida av allergi. Dexa ODF kan komma att erbjuda viktig behandling för många allergipatienter i akuta situationer. Patentskydd i USA, som är världens största läkemedelsmarknad, är strategiskt viktigt inför kommersialiseringen av Dexa ODF, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde.

 Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018.

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. För mer information se www.acucort.se