Marknadsmeddelande 213/18 – Information om företrädesemission i AcuCort AB

Den 14 september 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ACUC) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 17 september 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 4,05 SEK (1:3 á 4,05 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 21 september 2018 till och med den 8 oktober 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 21 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 september 2018 till och med den 10 oktober 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: ACUC TR
ISIN-kod: SE0011670553
Orderbok-ID: 4K8N
CFI: RSSXXR

FISN: ACUCORT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 21 september 2018
Sista handelsdag: 8 oktober 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ACUC BTA
ISIN-kod: SE0011670561  
Orderbok-ID: 4K8M
CFI: ESNUFR
FISN: ACUCORT/SH
Handelsperiod: 21 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 september 2018.

Stockholm den 11 september, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com