AcuCort AB presenterar på Aktiedagen i Malmö den 26 september

Mats Lindfors, VD för AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö den 26 september. 

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live.

Program och anmälan hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. För mer information se www.acucort.se