Alligo offentliggör informationsmemorandum inför extra bolagsstämman 23 mars 2022

Alligo AB (publ) (”Alligo”) offentliggjorde den 25 februari 2022 att styrelsen beslutat att föreslå att aktieägarna i Alligo vid extra bolagsstämma den 23 mars 2022 fattar beslut om att dela ut samtliga Alligos aktier i dotterbolaget Momentum Group AB (publ) (”Momentum Group”) till Alligos aktieägare (“Utdelningen”). Med anledning av Utdelningen har valberedningen i Alligo även föreslagit att extra bolagsstämman fattar beslut om val av ny styrelse.

För att ge aktieägarna i Alligo kompletterande information inför extra bolagsstämman den 23 mars 2022 har Alligo upprättat ett informationsmemorandum. Informationsmemorandumet har i dag offentliggjorts och finns tillgängligt på Alligos hemsida under menyn Finansiell Information / Särnotering Komponenter & Tjänster samt under menyn Bolagsstämmor / Extra bolagsstämmor / Extra bolagsstämma 23 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2022 kl.14:45 CET.

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com