Alltainer AB (Publ): Ramorder värd minimum 5,15 MUSD.

Pressmeddelande 2021-04-20
 

Alltainer har ingått ramavtal med Mountain Container i Montana om leverans av kontorscontainers. Avtalet löper fram till slutet av 2023 och kan utökas i takt med att Alltainer ökar sin kapacitet. Mountain Container är en stor aktör inom handel med container i det nordvästliga USA och är samtidig leverantör av tomma containers till Alltainer i Vietnam. Avtalet har ingåtts mellan Alltainer och Mountain Container. Alltainers generalåterförsäljare i USA har accepterat avtalet. Första testleverans kommer ske inom de närmsta veckorna.

VD Jakob Kesje kommenterar:

”Det är glädjande att med denna order kunna säkra en orderbas för verksamheten som vi kan bygga utifrån. Det är ingen nyhet att marknaden för tomcontainer och sjöfrakt för tillfället är besvärligt och att leveranser fördröjs väsentligt. Detta skapar givetvis också en osäkerhet kring priser på material och frakt som påverkar kundernas beslutsprocess. En beslutsprocess som redan är påverkat av rådande pandemi. Därför är det extra glädjande att det är Mountain Container som är kunden för denna ramorder, då de har bra insikt och resurser inom container handel, transport av container samt på så sätt kan bidra positivt till produktionsflödet” säger VD i Alltainer AB Jakob Kesje.

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer