Alltainer (Publ): Alltainer förvärvar Container Solutions Worldwide CSW AB

Pressmeddelande, Alltainer AB, 559231-8280, 25 november 2021

Alltainer AB (publ) (“ALLT”) har beslutat att förvärva Container Solutions Worldwide CSW AB (“CSW”) per den 25 november (“Förvärvet”), med tillträde den 1 december.

CSW har fokuserat på återförsäljning av Alltainers produkter i främst USA, där bolaget har ett exklusivt återförsäljningsavtal gällande USA och Canada. Dessutom har CSW bearbetat kunder i Afrika och enskilda kunder i Sverige. Förvärvet medför därvid att Alltainer får direktförsäljning till alla kunder och integrerar återförsäljningsvinsten i den framtida egna försäljningen. Samtidigt stärks organisation i Alltainer med en dedikerad försäljningsorganisation primärt i USA men också på övriga marknader. Kundbasen breddas till alla CSWs slutkunder. CSW hade i 2020 en omsättning på 8,23 MSEK och ett rörelseresultat på 640 000 SEK. Bolaget har inga anställda, då säljarna arbetar som konsulter.

Alltainer betalar 5 miljoner SEK för bolaget i form av revers. Efterföljande kommer det ske kvittning av revers genom en kvittningsemission av nya aktier i Alltainer. Värdering på aktierna baseras på ett viktat genomsnitt av aktiekursen mellan 11 och 24 november 2021. Priset motsvarar EBIDTA gånger 7,8 för CSWs resultat för 2020. Avtalet omfattar också möjlighet för en tilläggsköpeskilling för säljaren i fall att resultatet för 2022 överstiger resultatet för 2020. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 7 gångar ökningen i vinsten under 2022, och tilläggsköpeskillingen är inte begränsat av något maximum. En eventuell tilläggsköpeskilling kommer erläggas i form av aktier i Alltainer. CSW integreras som ett dotterbolag till Alltainer AB.

VD JAKOB KESJE KOMMENTERAR

“Alltainer och CSW är en naturlig kombination, som ger Alltainer direkt tillgång till vår viktigaste marknad i USA. Att integrera CSW i Alltainers organisation bidrar med en säljorganisation som hittills har fattats i bolaget. Tidsmässigt är det värdefullt att genomföra detta förvärv just nu inför en öppning av den amerikanska marknad som varit stängd av pandemin. Förvärvet kommer också påverka lönsamheten positivt i Alltainer, när vi nu kan ta tillgodo den marginal som hittills varit förbehållen CSW på försäljningen på USA. CSW kommer dessutom med ett antal nya prospekts, båda i USA och i Afrika som ännu inte blivit till order.” säger Jakob Kesje CEO för Alltainer.

.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD, Alltainer AB
Telefon: +46 76 3 11 19 11
E-post: jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer