#21-105 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Transiro Holding AB

Företrädesemissionen i Transiro Holding AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 29 november 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Transiro Holding BT
Kortnamn: TIRO BT
ISIN-kod: SE0017082753
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Instrument-ID: 8MPP
Sista dag för handel: 2021-11-29
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55