#21-106 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Meltron AB

Företrädesemissionen i Meltron AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 30 november 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Meltron BT
Kortnamn: MLTR BT
ISIN-kod: SE0016843908
FISN-kod: MELTRON/SH
CFI-kod: ESNUFR
Instrument-ID: 8JF6
Sista dag för handel: 2021-11-30
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55