Resqunit – Ändrar sättet vi fiskar på till ett ansvarsfullt sätt

Bild: resqunit.com

Resqunit AB är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Resqunit ska noteras på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdagen är fredagen den 26 november 2021, under tickern RESQ.

Resqunit bolagsvideo

Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar företaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön.

Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.
Vårt uppdrag är att bekämpa spökfiske (när fiskar fastnar på förlorade drag) och öka havets hållbarhet genom att hämta förlorade fiskeredskap och samla in och analysera havsdata med hjälp av våra högteknologiska, högeffektiva fiskeredskap.
Vi var först med att ta reda på hur man kan använda havssensorer i en högre och billigare takt än något annat företag, med fiskeredskap som bärare. Insamlingen av data kommer att göra det möjligt för fiske, statliga institutioner och fritidsfiskare att fiska mer hållbart och på så sätt förbättra ett ansvarsfullt fiske.

Helge Trettø Olsen, VD och medgrundare av Resqunit, kommenterar:
“Resqunit har åtagit sig att öka hållbarheten inom fiskeindustrin över hela världen. Genom att använda sensordata och mjukvara för att öka fångstförutsägbarheten, tillsammans med säkerhetssystem för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap, strävar vi efter att minimera resursanvändning och slöseri med biomassa genom “spökfiske”.

Intervju med VD och medgrundare av Resqunit

Notering på Nasdaq First North Growth Market möjliggör för en bred publik att kunna investera i ett innovativt företag som arbetar med spjutspetsteknologi mot en alltmer reglerad kundbas. Samtidigt förbättras företagets förmåga att förverkliga sina tillväxtplaner.”

Bolaget har en bred bas av aktieägare, från mindre privata investerare som brinner för produkterna och framtidsutsikterna, till stora internationella investeringsfonder.

Mer information och företagsbeskrivning:

https://www.resqunit.com/investor-relations

Ocean Data Sensor