Alm Equity undersöker möjligheten att emittera nytt obligationslån

Bostadsutevcklaren Alm Equity undersöker möjligheten att emittera ett nytt obligationslån för att kunna i förtid refinansiera utestående obligationer 2017/2020. Det nominella värdet på obligationerna är 391 miljoner kronor, justerat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver refinansieringen kan likviderna från emissionen även komma att användas för allmänna bolagsändamål.

Avstämningsdagen för inlösen av obligationerna är den 18 december och de kommer att lösas in den 29 december till 100,75 procent av nominellt belopp plus upplupen men obetald ränta.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire