Almi Invest investerar i Ally Medicals digitala plattform för läkarbesök i hemmet

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Ally Medical, som erbjuder en digital plattform för läkarbesök i hemmet. I emissionen på totalt 18,5 miljoner kronor deltar också privata investerare, bland andra Brightly och Palmstierna Invest. Pengarna ska användas till att växa den existerande verksamheten, expandera till nya städer och lansera fler tjänster.

Investeringen i Allys digifysiska hembesöksmodell syftar till att skala upp verksamheten som idag erbjuder hembesök av både läkare och sjuksköterskor. Det finns ett växande behov av att möta framtidens patienter där de lever och verkar. Med visionen att höja kvaliteten på den vård som erbjuds och ge patienter ökad tillgång till nära och tillgänglig vård skall Ally erbjuda en bättre patientupplevelse.

Ally vill verka för att höja kvalitén och ta ansvar för framtidens patienter dels genom läkare som gör hembesök och dels genom en ny typ av digital vård där patienter kan träffa läkare online men att sköterskor tar prover i hemmet. Detta i syfte att höja kvalitén på diagnostiken. Allys tjänst tillhandahåller hög skärpa till en betydligt lägre medicinsk kostnad med stora besparingar i både tid och pengar. Kapitaltillskottet möjliggör för Ally att växa sin existerande verksamhet, expandera till nya städer och lansera fler tjänster. Ally finns idag i Stockholm och erbjuder sina tjänster både direkt till konsument och B2B.

–  Allt fler människor föredrar att få vård i hemmet. Vi ser en stark efterfrågan från patienter som vill bli behandlade i hemmet eller på jobbet istället för att sitta i ett väntrum på en vårdcentral eller sjukhus. Pandemin har bara accelererat denna trend, säger Alexander Åström, grundare och VD på Ally.  Vården måste bli mer tillgänglig för att kunna garantera högsta möjliga kvalitet och ta ansvar för sina digitala patienter genom att erbjuda samma möjlighet till provtagning vid digitala möten som vid fysiska möten. Med vår medicinska hemleveransmodell kan Ally förbättra patientupplevelsen och hälsoresultaten genom att låta människor stanna i komforten av sitt eget hem samtidigt som de medicinska teamen får bästa förutsättning att identifiera patientens behov.

– Allys vision att leverera rätt vård, vid rätt tillfälle, i bekvämligheten av patientens hem genom en kombination av skalbar, teknologisk platform och sjukvårdsteam med högsta medicinska kvalitet gör detta till en intressant investering för oss, säger Kerstin Cooley, Managing Partner på Brightly Ventures.

– Ally förlänger vårdens tillgänglighet bortom traditionella vårdinrättningar till den mest naturliga miljön – patientens eget hem. Vi är glada för detta partnerskap med Ally för att leverera värde och resultat för sjukvårdssektorn, sa Hanna Goldmann, Almi Invest.
 

Mer information lämnas av
Hanna Goldmann, Investment Manager Almi Invest,070 478 54 45, hanna.goldmann@almiinvest.se
Alexander Åström, vd Ally Medical, 073 996 6441, alexander@ally.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.